Công ty tài chính HD saison và Mirae Asset hỗ trợ trả góp cho tất cả các dòng sản phẩm

- THÔNG TIN CHUNG

+ Khu vực áp dụng : Toàn quốc (hồ sơ trả góp làm tại cửa hàng)

+ Đối tượng áp dụng : Khách hàng từ 19 tuổi

- THÔNG TIN KHOẢN VAY

+ Khoản vay tối thiểu : 3.000.000đ

+ Khoản vay tối đa : 20.000.000đ

+ Mức trả trước tối thiểu : 20%

- THÔNG TIN THỦ TỤC

+ Khoản vay dưới 12 triệu : Căn cước

+ Khoản vay từ 12 triệu : Căn cước + hộ khẩu + hóa đơn điện/nước

+ Thời gian duyệt hồ sơ : 30 - 45 phút